Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
Special Make-up FX


Filmové masky jsou od počátku kinematografie ne-
oddělitelnou součástí tohoto průmyslu. Již na začá -
tku minulého století začali umělci jako Jack Pierce
nebo Lon Chaney vytvářet první podoby vlkodlaků
a Frankensteinů a určili směr, kterým se bude filmo-
vé maskérství celé příští století ubírat. Dnešní filmo-
vý maskéři stále zdokonalují staré zaběhlé postu -
py a technologie. Lidé jako Dick Smith, Rick Baker
Tom Savini a mnoho dalších, jsou dnes pro film zce-
la nepostradatelní.

Na těchto stránkách se můžete nejen seznámit s li -
dmi, kteří vytvářejí filmové masky a postavy, ale ta-
ké se dovíte, jak různé efekty
vznikají. Nahlédnete do zákulisí vzniku speciálních
efektů (Fx) a postav, které se proslavily právě díky
své podobě, vytvořené v hollywoodských maskér-
ských dílnách.

Stránky vytvořil Peca FX [CNW:Counter]