Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Hellraiser 1. 2. 3

Hellraiser

"Kdy jsem vbec poprve spatila speciln efekty Boba Keena, udlalo se mi tm fyzicky patn, -a to je opravdu kompliment !"
Terry Farrel (hereka, pedstavitelka Joey z filmu Hellraiser III: Hell on the earth)

"Hned od samho potku pro ns bylo nejdleitj, aby cenobiti byli jest lep ne v prvnch dvou filmech, " k Bob Keen, expert na spe-
ciln efekty, kter se spolen se svm tmem ze spolenosti Image Animation podlel na prvnch tech dlech Hellraisera. "Pinhead se sice
zase vrtil, avak v jeho spolenosti jsme museli nahradit Cattera, Cannara, Butterballa a dal, co nemohlo bt snadn. Natst cel tm
el za stejnm clem, co je myslim tm nevym kreditem pro vsledn efekt na snahy".
Hellraiser III se prons stal skutenou skoukou ohnm.V mnoha ohledech jsme se dostali podstatn dle, obvzlt po technick strnce - do
nkterch Cenobit jsme dokonce pidali drobn mechanismy," pokrauje Keen. "To bylo pesn dle mho gusta, jeliko ji dvno sem pi tvor-
b Cenobit chtl zajt jet dle. Jene touha je jedna vc a skutenost druh, zvlt pokud muste brt zsadn ohledy na vize autor:
natst zde existoval jist pirozen vvoj, v nm jsme mohli pokraovat.
Prvn dl vem ukzal jak by ml takov Cenobit vypadat, ale rozhodn jsme se tady nedostali na takovou rove detail, jakou bych si ped-
stavoval. V 2 dle jsme pak provdli spe drobn zmny (patrn na vech postavch), ovem teprve 3. dlnm nabdl monost, vymyslet si pt
zbrusu novch Cenobit, se ktermi jsme si mohli dlat v podstat ckoliv".
Pt novch Cenobit vskutku pekonalo veker oekvn, ovem nad vemi n jednoznan jedin postava Pinheada. Akoli je ve filu slem
jedna, ve skutenosti dal maskrm nejmn prce, jednak proto, e vichni dky pedelm dlm vdli jak nanj a jednak se sta podvat
na ostatn a srovnat jej teba s postavou Camera heada a ve je jasn - zatm co na pinheada stailo "nanst trochu lidel ,nathnout jednu
a pak druhou latexovou masku a to ve vyretuovat, u ostatnch bylo poteba vt technick zsahy.
Pi tvoen make upu Pinheada ve tetm dle se tedy ani nemohly obvit njak zsadn a pevratn zmny, krom technickch prav kter ve
urychlili. "Stt se Pinheadem byl pokad bizarn a zvltn proces," k Doug Bradley. "Ale zatm co u prvnch dvou snmk to trvalo i nkolik
hodin, jeliko bylo poteba umisovat a est nebo sedm dl masky, ve tetm pokraovni se ve dky novm postupm smrsklo na pouh dv
sti. Rozdl v trvn prmrn inil cel ti hodiny- zatm co dve to zabralo pt a est hodin, tentokrt sem pi len nemusel nikdy strvit
vce ne ti hodiny.

Pvodn nezkrcen lnek vyel v (dnes ji bohuel neexistujicm) asopise Horror magazn jen/1998.

Fotogalerie
Hellraiser Hellraiser 1 - Jeden z vbec prvnch nvrh masky Pinheada. Nvrh maloval Clive Barker.
Hellraiser Hellraiser 1 - Jeden z vbec prvnch nvrh masky Pinheada. Nvrh maloval Clive Barker.
Hellraiser Hellraiser 1 - Jeden z vbec prvnch nvrh masky Pinheada. Nvrh maloval Clive Barker.
Hellraiser Hellraiser 1 - Nvrh masky Franka. Nvrh maloval Clive Barker.
Hellraiser Hellraiser 1 - Maska Pinheada, vymodelovan z hlny na odlitku herce Douga Bradleyho.
Hellraiser Hellraiser 1 - Proces pilepovn jednotlivch dl masky je velice zdlouhav, obvykle trv nkolik hodin.
Hellraiser Hellraiser 1 - Pilepovn hebk na hlavu Pinheada.
Hellraiser Hellraiser 1 - Len je tak velice zdlouhav zleitost.
Hellraiser Hellraiser 1 - Bhem kad pauzy, mus maskr Geoff Portass opravit makeup.
Hellraiser Hellraiser 1 - No coment :-)
Hellraiser Hellraiser 1 - Dodlvn detail na kostmu Pinheada.
Hellraiser Hellraiser 1 - Posledn ppravy pe zbrem.
Hellraiser Hellraiser 1 - Hotov maska Pinheada jak vypadala ve filmu.
Hellraiser Hellraiser 1 - Socha firmy Image animation, pracuje na bin jizv pro cenobita nazvanho Chatter.
Hellraiser Hellraiser 1 - Vroba doplk kostmu pro Chattera.
Hellraiser Hellraiser 1 - Maska Chattera. Do finaln masky se jet mus vloit dlkov ovldan "klapajc" zuby.
Hellraiser Hellraiser 1 - Herec pi zkouce Chatterova kostmu.
Hellraiser Hellraiser 1 - Bob Keen (s vousy), pi len hereky Grace Kirby do podoby "Female" cenobite..
Hellraiser Hellraiser 1 - Pilepovn jednotlivch st masky na obliej hereky.
Hellraiser Hellraiser 1 - Len je jako vdy velice zdlouhav a pro herce ne pli "zivn".
Hellraiser Hellraiser 1 - Hotov maska bhem pauzy na cgo.
Hellraiser Hellraiser 1 - Dodlvn detail na masce Butterball cenobita.
Hellraiser Hellraiser 1 - Kostra, kter bude po pokryt barvou a stmi zetlelho masa pedstavovat Franka bez pokoky.
Hellraiser Hellraiser 1 - Nkolik Frankovch hlav, pipravench na naten.
Hellraiser Hellraiser 1 - Sdrov odlitek Frankovy masky.
Hellraiser Hellraiser 1 - Herec v masce Franka v maskrn.
Hellraiser Hellraiser 1 - Bob Keen dodlv Frankovo len.
Hellraiser Hellraiser 1 - Dokonovac len Franka, tsn ped zbrem.
Hellraiser Hellraiser 1 - Bob Keen nasazuje umlou ple herci Andrewu Robinsonovi, ped snmnm odlitku jeho hlavy.
Hellraiser Hellraiser 1 - Tady Bob nan hmotu zvanou Alginate, kterou pouvaj zubai k odlvn otisku chrupu.
Hellraiser Hellraiser 1 - Nakonec se nanese sdra, aby Algintv hmota drela tvar..
Hellraiser Hellraiser 1 - Na odlitku se vymodeloval obliej herce, kter bude roztren etzy.
Hellraiser Hellraiser 1 - Naten scny, kdy je Frank v ki svho bratra roztren etzy.
Hellraiser Hellraiser 1 - Scna je natoena..


V druhm filmu o Hellraiserovi se Cenobiti nijak zvlt nezmnili, jen se pidala jedna vrazn postava inenra. Maskrsk tm
zstal bez vtch zmn, o vekerou prci na specilnch efektech se opt postaral Bob Keen a jeho zamstnanci z Image Animation.


Hellraiser 2 Hellraiser 2 - Maski pracuj na masce Barbie Wilde kter hrla Female Cenobite ve druhm dle.
Hellraiser 2 Hellraiser 2 - Maska byla jen z jednoho latexovho dlu, co se dnes ji -u sloitjch masek- mlo kde vid.
Hellraiser 2 Hellraiser 2 - Maska je hotov, zbv navlct kostm.
Hellraiser 2 Hellraiser 2 - Hotov maska vypad opravdu realisticky.
Hellraiser 2 Hellraiser 2 - Maska inenra a podoba herce bez masky.
Hellraiser 2 Hellraiser 2 - Socha modeluje obrovsk hlinn skelet inenra.
Hellraiser 2 Hellraiser 2 - Socha modeluje obrovsk hlinn skelet inenra.


Posledn dl Hellraisera na kterm Bob Keen a jeho firma Image Animation pracovali, byl tet a podle nkterch fanouk, vrcholn dl srie.
Na tomto filmu spolupracoval zanajc maskr, dnes vlastnc poboku Image animations studia v USA, Garry J. Tunnicliffe. Ten pozdji, u
bez Boba Keena vytvoil makeup pro vechny dal dly srie.


Hellraiser 3 Hellraiser 3 - Filmai bhem naten Hellraisera 3. Z leva Atkins,Hickox.Bradly,Mortoroo a Keen.
Hellraiser 3 Hellraiser 3 - Jedny z prvnch nvrh Camera heada cenobita.
Hellraiser 3 Hellraiser 3 - Jedny z prvnch nvrh Camera heada cenobita..
Hellraiser 3 Hellraiser 3 - Jedny z prvnch nvrh J.P cenobita..
Hellraiser 3 Hellraiser 3 - Nvrh pile du.
Hellraiser 3 Hellraiser 3 - Jedny z prvnch nvrh J.P cenobita..
Hellraiser 3 Hellraiser 3 - Maski vytvej masku pro Terri cenobite.
Hellraiser 3 Hellraiser 3 - Maski vytvej masku pro Terri cenobite.
Hellraiser 3 Hellraiser 3 - Hotov maska.
Hellraiser 3 Hellraiser 3 - Socha pracuje na hlinnm zkladu Pile du, kter bude pozdji vyroben v nekolika verzch ze sdry a gumy.
Hellraiser 3 Hellraiser 3 - Garry J. Tunnicliffe s mechanickou kostkou.
Hellraiser 3 Hellraiser 3 - Garry J. Tunnicliffe a nkolik verz kostky, kad zvldne jin pohyb.
Hellraiser 3 Hellraiser 3 - Garry J. Tunnicliffe dlal loutkae perky, vylzajc z podlahy na konci filmu.
Hellraiser 3 Hellraiser 3 - Maska Pinheada se oproti pedelm dlm smrskla na pouh dv sti masky.
Hellraiser 3 Hellraiser 3 - Bob Keen a jeho dti.
Hellraiser 3 Hellraiser 3 - Momentka z naten scny v kostele.Zpt na hlavn stranu