Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

The Thing

The Thing


Hlavnm FX specialistou na masky pro film Johna Carpentera The Thing byl tehdy jen dvaadvacetilet Rob Bottin, dnes povaovan za jednoho
z nejvtch obornk na speciln efekty, kter pracoval na filmech jako, Kvlen vlkodlak, Mlha, Robocop nebo legenda R. Scota. Jeho kolem
bylo vytvoit efekty pro 5 hlavnch scn. Na tomle filmu byly vyuity veker v t dob znm postupy, od klasickch latexovch masek a po
mechanick a animatronick modely i miniatury.
Ve filmu bylo tak pouito nkolik experimentlnch postup, napklad hust krev, ktrerou ve filmu zkoumali rozhavenm drtem byla sloen ze
zaht vkac gumy, majonzy, jahodovho syrupu, elatiny, obiln pasty a potravinovho zahuovae. Pro jin efekty byli vyuity materily jako
Plyuretan, kov, skeln vaty, guma a KY rosol. Na monstrum na konci filmu bylo pouito 300 liber molitanu.
Ve scn s pitvou psa byl loutka schovan pod stolem sm Rob Bottin a kdy skonilo naten byl od hlavy a k nohm pokryt vrstvou slyzu.
Pro nkter scny byly dokonce pouity prav zvec vnitnosti, kter ovem technici zapomli v lepenkov bedn, ve studiu Universal a jeho
zamstnanci ji nali a o tden pozdji kdy u - podle zamstnanc - cel studio smrdlo jako hovna. (Podobn vc se stala i T.Savinimu pi
naten filmu Day of the dead, kdy pouily na scnu s roztrhnm hlavnho padoucha zombky skuten vnitnosti, kter ovem daly o nkolik dn
dve do nefunkn ledniky, take cel tb musel kvly nesnesitelnmu zpachu bhem naten pouvat plynov masky.)
Jako u vtiny film, i z tohohle byli pro kino verzi nkter scny vystihnuty. V tomhle filmu se jednalo o scnu kde Bizardn pes/vc vylezl
na konci filmu z Blair monstra a pronsledoval McReadyho. Na tto mechanick loutce pracoval Bottin a jeho zamstnanci cel 2 msce.
Monstrum ovldalo 63 technik,John Carpenter potom musel vysthat plno zbr kde se v obraze objevyli jejich prsty nebo lokty bhem ovladn
loutky. Natst na dvd je tahle scna zase zptky ve filmu, take tahle prce nebyla zbyten.
Pvodn rozpoet specilnch efekt byl 750 000 $, ale toto slo poslze nabhlo na 1,5 milionu dolar jak se rozrostl poet technik,
ilustrtor a socha. Nakonec ml tm na speciln efekty pes 40len. Rob Bottin zaal na filmu pracovat v Dubnu 1981 a skonil a o 57
tdn pozdji v kvtnu 1982. Bottin ml celou dobu pln nabyt rozvrh, tm vbec nespal a il jen z cukrovinek a Coly, take se nen
emu divit e bhem dokonovacch prac na filmu se musel 2 tdny zotavovat v nemocnici z extrmn navy a vyerpn.Fotogalerie - The Thing.

The Thing The Thing - Prvn nvrhy podoby monstra.
The Thing The Thing - Prvn nvrhy podoby monstra.
The Thing The Thing - Prvn nvrhy podoby monstra.
The Thing The Thing - Prvn nvrhy podoby monstra.
The Thing The Thing - Rob Bottin Dobarvuje jednu z latexovch podob "Vci".
The Thing The Thing - Tady je Bottin s hotovou st "Vci", kter bude hrt v nechutn scn s pitvou.
The Thing The Thing - Rob Bottin s Henry Alvarezem, skvlm sochaem kter pracoval tak na filmech Legenda nebo Robocop.
The Thing The Thing - Rob Bottin pedvd J.Carpenterovi Lamintov skelet, na kter se pozdji nathne falen latexov ke a.....
The Thing The Thing - ...pohyby skeletu pod k budou vypadat jako by se tlo mnilo do jin podoby. Skelet vlastn simuluje kostru a svaly.
The Thing The Thing - Takhle vypad podoba skeletu s latexovou k,jak je mon jej vidt ve filmu.
The Thing The Thing - Nvrh "Pavou hlavy" pro scnu s chodc hlavou i s dlkovm ovldnm, kter ukazuje na jakm principu se hlava pohybuje.
The Thing The Thing - Hlinn sculptura "Pavou hlavy" vymodelovan Henry Alvarezem.
The Thing The Thing - Hlinn sculptura "Pavou hlavy" vymodelovan Henry Alvarezem.
The Thing The Thing - Henry Alvarez dodlv vlasy do pohybliv loutky "Pavou hlavy".
The Thing The Thing - Hlinn sculptura herce, vytvoen Henry Alvarezem.
The Thing The Thing - Hlinn model Blair monstra pro zvrenou scnu filmu.
The Thing The Thing - Stan Winston vytvoil pro Roba Bottina nvrh mutace psa, kterou pak vymodelovali Jim Kagel a Lance Anderson.
The Thing The Thing - Konen podoba zmutovanho psa jak vypad na pltn.
The Thing The Thing - Uml pes vytvoen Bottinem pro scnu kde se pes mn ve "Vc".
The Thing The Thing - Naten scny s umlm psem, mncm se ve "Vc".
The Thing The Thing - Rozkreslen nvrh efektu s hlavou oddlujc se od tla.
The Thing The Thing - Vsledn efekt ve filmu.
The Thing The Thing - Nvrh Blair monstra pro zvr filmu.
The Thing The Thing - Nvrh Blair monstra pro zvr filmu.
The Thing The Thing - Nvrh Blair monstra pro zvr filmu.
The Thing The Thing - Jeden z Bottinovch socha modeluje loutku Blair monstra pro animovanou sekvenci filmu.
The Thing The Thing - Loutka Blai monstra.
The Thing The Thing - Naten animovan sekvence s miniaturn loutkou.
The Thing The Thing - Jedna z nezapomenutelnch scn filmu, kter by nikdy nemohla vzniknout bez Roba Bottina.


Zpt na hlavn stranu