Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
Non mra1


Kdy reisr Ron Underwood hledal nkoho kdo bude schopn vytvoit obrovsk poutn ervy nazvan Garboidi pro jeho film
Chvn (Tremors), vybral si dva zanajc tvrceAleca Gillise a Toma Woodruffa . e nevybral patn dokazuje i fakt, e oba
tvrci pozdji pracovali na dalch tech pokraovnch tohoto filmu. V prvnm dle bylo jejich kolem vytvoen nkolika pod-
zemnch erv s pohyblivmi samostatn ijcmi jazyky a nkolika jejich lidskch obt. Ve druhm dle knim ji pibyl zcela no-
v druh tzv Shriekei. Tady u byla vroba animatronickch perek mnohem sloitj. U dalch dl se dokonce nauili ltat,
ale na podob masek a erv je ji patrn nzk rozpoet.Fotogalerie - Tremors 1.

Nightmare1 Tremors - Woodruff a Gillis s mrtvm Garboidem.
Nightmare1 Tremors - Animatronick vnitek Garboida.
Nightmare1 Tremors - Naten s miniaturou Garboida vylzajcho ze zem.
Nightmare1 Tremors - Nkolik animatronickch Jazyk na kter se nathne latexov ke.
Nightmare1 Tremors - Loutka Garboida ovldan jako masek.
Nightmare1 Tremors - Pprava scny kde jeden z Garboid pjde o svj jazyk.
Nightmare1 Tremors - Tom modeluje jazyk garboida z hlny.
Nightmare1 Tremors - Naten v pouti s loutkou v ivotn velikosti.
Nightmare1 Tremors - Naten v pouti s loutkou v ivotn velikosti.V zadu je vidt ovldac pky
Nightmare1 Tremors - Naten v pouti s loutkou v ivotn velikosti.
Nightmare1 Tremors - Naten v pouti s loutkou v ivotn velikosti.
Nightmare1 Tremors - Alec s hlinnm modelem kusadla Garboida.
Nightmare1 Tremors - Tom s falenou hlavou jedn z obt obho erva.


Fotogalerie - Tremors 2.

Nightmare1 Tremors 2 - Nvrh Shriekera od Aleca Gllise.
Nightmare1 Tremors 2 - Nvrh Shriekera od Aleca Gllise.
Nightmare1 Tremors 2 - Hlinn nvrh Shrickera.
Nightmare1 Tremors 2 - prce na Shrickerovi v ivotn velikosti z hlny.
Nightmare1 Tremors 2 - Hotov Shricker.
Nightmare1 Tremors 2 - Shricker vycpan servomotorky se nese na plac.
Nightmare1 Tremors 2 - Pro naten scny kde Shricker ni auto ......
Nightmare1 Tremors 2 - .....bylo poteba pes deset loutka.
Nightmare1 Tremors 2 - Loutky ekajc na naten.
Nightmare1 Tremors 2 - Takhle se Garboid klube na zemsk povrch.
Nightmare1 Tremors 2 - Vnitek Garboida.
Nightmare1 Tremors 2 - Oddlen specilnch efekt firmy Amalgamated dinamics na place.Zpt na hlavn stranu