Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Tom Woodruff jr. a Alec Gillis - Amalgamated dynamics

Narozen: Tom 1959 Williamsport, Pennsylvania, USA
Narozen: Alec ???
Tom Woodruff Alec Gillis

Od zaloen firmy v roce 1988 se oba tvrci u nkolikrt postarali o pozdvien mezi Hollywoodskmi vrobci trik. Jejich dosavadnm nejvtm
spchem byla prce na komedii Smrt j slu, za ni zskali v roce 1992 oscara za speciln efekty. Dokonal spojen mechanickch figurn-
dvojnk s potaovou animac nadchlo nejen publikum, ale i akademii.
Ale i dal filmy na kterch firma Amalgamated dynamic spolupracovala, vzbudili znanou pozornost: a u lo o technicky nron akn sn-
mky jako Vetelec 3 nebo Demolition man, nebo mn spektakulrn tryller vindli. Napklad pro Demolition mana zhotovili spolupracovnci
Woodruffa a Gillise duplikty obou hlavnch hrdin Sylvestra Stallonea a Wesleyho Snipse - plastick figurny v ivotn velikosti, kter byly
tak pesn, e bylo tk je na prvn pohled rozeznat od originl. (Po naten jim njak fanouek ukradl hlavy, kter se ji nenaly.) Velmy
zajmev byli i bizarn figury vesmrnch kreatur ve filmu Vetelec3. vcarsk vtvarnk H.R.Giger musel dodat velmy pesn daje o vce,
vze a anatomii tchto vesmrnch monster, aby trikov ineni mohli vytvoit obraz zrd pro budouc ivot na filmovm pltn.
Tom Woodruff jr a Alec GilliS zaali kariru v oblasti zvltnch efekt jako vedouc spolupracovnci legendrnho tvrce filmovch trik
Stana Winstona. Po nkolikalet spoluprci s Winstonem se osamostatnili a oteveli v bvalm skladu v Chastwortu v kalifornii prvn vlastn
studio. Rok 1989 znamenal pro tehdy jeste mladou firmu Amalgamated Dynamics prvn velk lovek: nvrh a vrobu poutnch per pro komedii
R. Underwooda Tremors (Chvn). Tyto jako py rychl obrovsk poutn pery Firmu Amalgamated proslavily a postaraly se o nov zakzky.
asem se oba tvrci rozhodli specializovat se na prci s mechanickmi figurami dvojnk a napodobenin. Ikdy je samozejm v souasn do-
b v oblasti specilnch efekt nejdominantnj potaov animace, psahaj oba profesionlov z Amalgamated, e jejich zpsob prce je nej-
lep."Na rozdl od potaov animace, kter me bt do filmu zalenna a v dokonovacch pracch, maj animatronick modely jednu rozhodu-
jc pednost: herci jsou snimi konfrontovni pmo pi naten a reisr m nad nimi stlou kontrolu".
Woodruff a Gillis jsou si ovem zcela pesn vdomi hranic vlastnch monost. "Speciln efekty, i ty sebelep, strcej sv kouzlo, kdy
jsou na scn pli dlouho". k Gillis. "Neme se stt nic horho ne to, kdz se reisr filmu pli nadchne pro njak efekt a tm
ztrat pehled, kdy je teba sthat. RoberT Zemeckis a Mike Nichols maj napklad pesn cit pro to, jak dlouho me animatronick efekt
zstat na pltn aby nkoval."
Ve filmu Vlk pouily oba specialist obvzlt zajmav a sloit triky. Navrhli mechanickho vlka, kter pokoue Jacka Nicholsona, ani-
matronickho dvojnka vlkodlaka i prvn krvavou ob, umlou srnu. V relativn krtk ppravn fzi ( ti msce) vyrobila firma Amalgamated
a jej tb dvaceti spolupracovnk vechny dleit animatronick modely s umlmi orgny. Zvl᚝ hrd jsou Woodruff s Gillisem na to, e
se jim podailo dokonale okoprovat tvar i charakter lebky Jaka Nicholsona.


Pvodn lnek vyel v asopise Cinema 10 / 1994 seit 42, i s mnoha zajmavmi fotografiemi.Filmografie : Make up efekty
Terminator (1984) (Winston Studio) Starship Troopers (1997) Tremors 4: The Legend Begins (2004)
Aliens (1986) (Winston Studio) Alien: Resurrection (1997) AVP: Alien vs. Predator (2004)
Monster Squad (1987) (Winston Studio) The X Files (1998) Elektra (2005)
Alien Nation (1988) (Winston Studio) My Favorite Martian (1999) Failure to Launch (2006)
Leviathan (1989) (Winston Studio) The 6th Day (2000)
Pumpkinhead (1989) (Winston Studio) Hollow Man (2000)
Tremors (1990) Evolution (2001)
Alien3 (1992) "Enterprise" (2001)
Death Becomes Her (1992) Panic Room (2002)
Demolition Man (1993) Spider-Man (2002)
Wolf (1994) The Santa Clause 2 (2002)
Mortal Kombat (1995) Scary Movie 3 (2003)
Tremors II: Aftershocks (1996) Looney Tunes: Back in Action (2003)Fotogalerie. Klikni na obrzek pro zvten

Studio Studio - Masky z vetelve Vzken, vystaven ve studiu Amalgamated dynamics.
Studio Studio - Masky z vetelce Vzken, vystaven ve studiu Amalgamated dynamics.
Studio Mortal Kombat - Alec Gillis Modeluje hlinnou hlavu "Gora", kter nebude nasazen na hercov tvi, ale bude pln mechanick..
Studio Mortal Kombat - Hlava je hotov a ek na odlit formy. Pot bude vycpna miniaturnmi servomotorky kter ovldaj mimiku oblieje.
Studio Mortal Kombat - Nkolik socha najednou pracuje na hlinnm zkladu torza "Gora".
Studio Mortal Kombat - Hlinn torzo "Gorova" trupu. Spodn st bude ovldat herec, horn st loutkai, pomoc mechanickch zazen.
Studio Mortal Kombat - Kovov konstrukce na Tomovch zdech pomhala nst st thy celho kostmu, kter vil 54kg.
Studio Mortal Kombat - Tom ovldal pouze nohy a spodn pr rukou, hlava a horn pr rukou byly zcely mechanick a ovldalo je nkolik loutka.
Studio Mortal Kombat - Latexov kostm neml dn prhledy pro oi a Tom musel mt uvnit kostmu malou televizku, aby videl co se venku dje.
Studio Mortal Kombat - Hotov kostm. Aby mohl ot bylo poteba 6 loutka a 4 technici..
Studio My favorite martian - Sochaka firmy Amalgamed pracuje na vytvoen oblieje herce Christophera Lloyda .
Studio My favorite martian - Alec gillis dolauje detaily na hlinnm modelu maranovi hlavy.
Studio My favorite martian - Mechanick vnitek maranovi hlavy navren mechanikem Dave Pennacusem, m v sob 47 servomotork, kter ovldaj vrazi oblieje.
Studio My favorite martian - Zde socha Steve Kotch dl posledn detailn pravy na sculptue maranova kostmu.
Studio My favorite martian - Oblkn kostmu ped natenm.
Studio My favorite martian - Hotov maska.


Filmografie : Hereck role - Tom
The Monster Squad (1987) - Gillman "Seven Days" (1999) - Gorilla
Pumpkinhead (1989) - Pumpkinhead Hollow Man (2000) - Gorilla
"Monsters" - Match Game (1989) Mattress of Solitude (2000) - Batman
"Tales from the Crypt" (1990) - Untility demonBedazzled (2000) - Biggest Devil
Alien3 (1992) - Lead Alien Evolution (2001) - Lead Primate Creature
Alien: Resurrection (1997) - Lead Alien Looney Tunes: Back in Action (2003) - Metaluna Mutant
The X Files (1998) - Creature #1 AVP: Alien vs. Predator (2004) - Grid
"Chicago Hope" (1999) - Gorilla

Filmografie : Hereck role - Alec
Alien Nation (1988) - Newcomer in Bar Blind Passion (2002) - Gary
Mattress of Solitude (2000) - Superman


Fotogalerie. Hereck role

Pumpkinhead Pumpkinhead - Tom v roli pumpkinheada. Ta ern teka na krku je prhled kudy se herec dval ven.
Pumpkinhead Alien 3 - Tom v roli Aliena ve filmu Alien 3.
Pumpkinhead Hollow man - Tom v roli Gorily, pravdpodobn pro film Hollow Man.
Pumpkinhead Scary movie 3 - Tom si zahrl roli Hulka, kter byla vystiena z filmu Scary movie 3.
Vce informac o Amalgamated Dynamics lze najt zde:
Rozhovor s majiteli Amalgamated dynamics v etin zde : www.darkart.cz
Msnk Cinema - Seit 42, 10/1994.
Msnk Cinema - Seit 7/1991.
Bonus u dvd s filmem Scary movie 3.
Bonus u dvd s filmem Aliens.
Bonus u dvd s filmem Alien 3.
Bonus u dvd s filmem Alien 4.
Bonus u dvd s filmem Alien vs Predtor.


Zpt na hlavn stranu