Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Stan Winston

Narozen 7 Dubna 1946 v Richmondu, Virginia, USA. Zemrel 15. cervna 2008.
Stan Winston

Kam se lovk podv, vude sam obludy. V Creature shop Stana Winstona ve Van Nuys v Kalifornii jsou pery, kde jen oko spoine. Sotva se lovk
vzpamatuje ze stekn s figurou predtora v ivotn velikosti, hned naraz na Velociraptera s vycennmi zuby. Dnes edestilet tvrce monster,
kter si v roce 1972 otevel vlastn studio specilnch efekt, byl za svoji prci vyznamenn mimo jin temi oscary a nkolika cenami emmy. Steven
Spielberg asl nad Winstonovmi triky v Termintorovi 2 a uvdomil si ze Winston je ten prav, kdo me vytvoit jetry do Jurskho parku. Vybral
si dobe. Co Winston dl je stoprocentn. "Jsem pesvden otom, e kdy m lovk dost asu a penz, me uskutenit vechno. Problm nastane
tehdy, kdy mte udlat nco perfektnho s omezenmi financemi a v omezen dob" k Winston.
Perfekcionista kter studoval na University of Virginia malstv a sochastv a vlastn se chtl stt hercem, je pln jin ne jak si ob-
vylke lovk pedstavuje kouzelnka specilnch efekt. Smjcho se mue v polokoily neobklopuje dn temn aura. Ale nco nanm je peci jen
mimodnho- kdyz nkdo oznauje svoje vplody jako monstra, me se sm stt perou : "Moje vtvory nejsou dn obludy, ale figury s charakte-
rem! Tyranosaurus Rex nen jen njak gumov pera, ale bytost oiven loutkai a techniky, kter hraje podle pokyn Stevena Spielberga."
Karira Stana Winstona je zcela bez poskvrny. Jen pi svch reisrskch pokusech (Pumpinkhead, A gnome named gnorm) nebyl prv nejspnj.
"Co neznamen e bych to nechtl zkusit znovu." k. Zatm se ale Winston sousteuje na speciln efekty. S Jamesem Cameronem a Stevem Rossem zaloil
firmu "Digital domain" kter se vnuje novm formm computerov animace. Winston je na svou prci a svch 70 zamstnanc prvem hrd. Po obrovskm
spchu Jurskho parku je jeho firma zavalena zakzkami. Prv pracuji na maskch pro film Interview s uprem. "Je to ndhern prce." k Stan Winston.
"Pekvapm divky opravdickmi upry. Nikdo nepozn ani masky, ani efekty. Vytvom nco absurdn realistickho nebo, chcete li, nco realisticky absurdnho.

Pvodn lnek vyel v asopise Cinema 10 / 1993 seit 30, i s mnoha zajmavmi fotografiemi.

V nedeli 15. cervna 2008 podlehl Stan Winston rakovine, s kterou bojoval sedm let. Zemrel ve svem dome v Malibu ve veku 62 let.

"Zbavn prumysl priel o gnia a j o jednoho z nejlepch prtel. Stanova prce a ctyri Oscary hovor sami za sebe," truchlil Arnold Schwarzenegger,
soucasn kalifornsk guvernr, kterho proslavila role Termintora.

Filmografie : Make up efekty
Gargoyles (1972) The Monster Squad (1987) Creature (1998)
Bat People (1974) Leviathan (1989) Small Soldiers (1998)
Autobi.of Miss J.Pittman (1974) Edward Scissorhands (1990) Lake Placid (1999)
Dr. Black, Mr. Hyde (1976) Predator 2 (1990) End of Days (1999)
"Roots" (1977) Terminator 2: Judgment Day (1991) Galaxy Quest (1999)
The Hand (1981) Amazing Stories: Book Two (1992) Jurassic Park III (2001)
Dead & Buried (1981) Jurassic Park (1993) Artificial Intelligence: AI (2001)
The Thing (1982) Interview with the Vampire (1994) Darkness Falls (2003)
White Dog (1982) Tank Girl (1995) Wrong Turn (2003)
The Terminator (1984) Congo (1995) Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Starman (1984) Ghost and the Darkness (1996) Big Fish (2003)
Aliens (1986) The Island of Dr. Moreau (1996) Constantine (2005)
Invaders from Mars (1986) Relic (1997) Me and My Monster (2007)
Predator (1987) The Lost World: Jurassic Park (1997) Jurassic Park IV (2008)
Studio Studio- Virtuln pohled na st studia Stana Winstona kde jsou umstny figurny z film na kterch pracoval.
A.I.Uml inteligence A.I.Uml inteligence- Mluvc medvdek byl "vycpn" a rozpohybovn servomotory a mechanismy.
A.I.Uml inteligence A.I.Uml inteligence- Medvdka dilo nkolik loutka mechanismem podobnm brzdc pce u jzdnho kola.
A.I.Uml inteligence A.I.Uml inteligence- Test : Vnitn mechanick kostra medvdka pesn napodobuje pohyby loutkae
Big fish Big fish- Na potai vytvoen nvrh masky arodejnice podle kterho se vytvo hlinn model masky. (viz. Dole)
Big fish Big fish- Socha modeluje budouc podobu latexov masky na sdrovm odlitku hereky.
Big fish Big fish- Maski lep masku na tv hereky specilnm lepidlem, kter se pouv v chirurgii.
Big fish Big fish- Maska se sklk z nkolika st, vtinou kolem 5-8 ks na oblieji a nekolik dalch na ruce a jin sti tla.
Big fish Big fish- Okraje masky jsou tenk jako papr a pi nalepen pes sebe se spoje pln ztrat.
Big fish Big fish- Na dokonenou masku se pilep obo. Nkdy se jehlou vpychuje pmo do masky.
Big fish Big fish- Maska je tm hotova a u zbv jen nkolik drobnch detail.
Big fish Big fish- Po nasazen kontaktnch oek je maska kompletn a zan naten po kterm se bude hereka nekolik hodin zase odliovat.
J. Pittman Miss. Pittman- Zklad masky "zestrnut", vymodelovan na odlitku hereky, pro film Autobiography of Miss Jane Pittman.
J. Pittman Miss. Pittman- Stan Vinston nan nkolik latexovch st masky, dokud se sti nezcel a nevytvo povrch celho oblieje.
J. Pittman Miss. Pittman- Stan Vinston nan nkolik latexovch st masky, dokud se sti nezcel a nevytvo povrch celho oblieje.
J. Pittman Miss. Pittman- Stan Vinston nan nkolik latexovch st masky, dokud se sti nezcel a nevytvo povrch celho oblieje.
J. Pittman Miss. Pittman- Stan Vinston nan nkolik latexovch st masky, dokud se sti nezcel a nevytvo povrch celho oblieje.

Filmografie : Reie
Pumpkinhead (1989)
A Gnome Named Gnorm (1990)
T2 3-D: Battle Across Time (1996)
Ghosts (1997)Ceny a nominace
Heartbeeps (1981) -Nominace na Oscara Gargoyles (1973) -Emmy
Stihoruk Edward (1990) -Nominace na Oscara Autobiography of Miss J.Pittman (1974) -Emmy
Tremintor 2 (1991) -Oscar
Batman : Nvrat (1992) -Nominace na OscaraZajmavosti :
Stan Winston m svoji hvzdu na chodnku slvy.

Vdeo:
vyroba dinosaur pro Jursk park" .

Vce informac o Stanu Winstonovi lze najt zde:
CSFD ivotopis
Msnk Cinema slo 10 / 1993.
Bonus u dvd Constantine.
Bonus u dvd Termintor 2.
Bonus u dvd Aliens.
Bonus u dvd She creature.


Zpt na hlavn stranu