Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Steve Johnson

Narodil se v roce 1961 v Hustonu ve stt Texas
Johnson

V Kalifornsm Sun Valley sdl spolenost X-FX, je vyrb nadpirozen bytosti a zvltn efekty. S dvactkou zamstnanc zde Steve Johnson dv
prchod sv morbidn fantazii a vichni se tm dobe iv. Na policch v pracovn m kusy lidskch tl, po zemi se vlej zohaven mrtvoly a v koutech
postvaj zrdy. Sny milovnk hororu se tu stvaj skutenost. "Pokud umne nvtvnci blednou hrzou, je to dkaz, e svou prci dlm dobe",
prohlauje s pynm smvem Johnson.
emeslu se vyuil u pikovho Hollywoodskho maskra Ricka Bakera. S jeho doporuenm zanal v produkcch Johna Carpentera a Joea Danteho.
O pr let pozdji s Bakerem spolupracoval znovu, jako vedouc technik se podlel na horrorov komedii "Americk vlkodlak v Londn". Za masku
obludy a jen promny zskal Bakerv tm Oscara. V polovin 80. let hledal majitel firmy Boss film Robert Edlung fa pro vznikajc creature shop.
Rozhodl se pro mn znmho nadjnho Johnsona. Ten mohl v novm postaven u snadno prosadit sv pedstavy. S spchem je pedvedl v Kroti-
telch duch a predtorovi.
Zaloen vlastn dlny X-FX (1986) slybn odstartovaly zakzky k Non me v Elmstreet 4, hbitovu domcch zvat a Nvratu oivlch mrtvol 3.
"Vyloen m t mchat si ruce v latexu a krvav rud barv", k johnson. Prv dsiv masky dodvaj hororm specifickou atmosfru."

Pvodn lnek vyel v asopise Cinema (Soust lnku o filmu Mutant/Species).
Filmografie : Make up efekty
Ghost Busters (1984) Innocent Blood (1992) Bad Moon (1996)
Fright Night (1985) Highway to Hell (1992) "The Shining" (1997)
Big Trouble in Little China (1986) Pet Sematary II (1992) Virus (1999)
Poltergeist II: The Other Side (1986) Return of the Living Dead III (1993) Blade II (2002)
Dead Heat (1988) Brainscan (1994) War of the Worlds (2005)
The Abyss (1989) Night of the Demons 2 (1994)
Howling VI: The Freaks (1991) Species (1995)
To Save a Child (1991) Lord of Illusions (1995)Fotogalerie- Make up. Klikni na obrzek pro zvten

Studio Studio - Budova studia X-FX v Sun valley v Kalifornii.
Studio Krotitel duch - Hlinn nvrhy ducha pezdvanho "Slimer" vytvoil S. Johnson.
Studio Krotitel duch - Hereka se oblk do kostmu Slimera pro film Krotitel duch 2.
Studio Krotitel duch - Hereka vedle animatronickho kostmu slimera.
Studio Pavuina sn - Modelovn jednoho z vetelc pro film Dreamcatcher.
Studio Pavuina sn - Jedna z loutek aliena bhem naten filmu. ern tye se pozdji digitlne smaou
Studio Pavuina sn - Pky ktermi se obldaj pohyby loutky, podobn jako brzdy u kola.
Studio Americk vlkodlak - Steve pracuje na masce rozpadajcho se oblieje jednoho z herc.
Studio Blade 2 - Hlinn modelace jednoho z upr.
Studio Blade 2 - Steve ukazuje vnitnosti pro scnu pitvy jednoho z upr.
Studio Blade 2 - Odlitek tla herce bude slouit jako pedloha pro jeho gumovho dvojnka.
Studio Blade 2 - Forma pro gumov tlo, uvnit je jako vztu kovov skelet.
Studio Blade 2 - erstv vytaen gumov tlo z formy se mus prvn oistit .....
Studio Blade 2 - ....pot se nabarv tlovou barvou ......
Studio Blade 2 - ....a nakonec se pidaj vlasy a vousy.
Studio Blade 2 - Kad vlas a vous je zvl᚝ vpraven do kumovho tla speciln jehlou.
Studio Blade 2 - Animatronick vnitek dvojnka jedn z upch obt.
Studio Blade 2 - Na animatronick skelet se nathne latexov nebo silikonov ke.
Studio Blade 2 - Ke se pot nastk Airbrush na barvu totonou s hercovm odstnem.
Studio Blade 2 - Modelovn hlavy jednoho z upr.
Studio Blade 2 - Modelace a forma pro "vystelujc" jazyk upra.
Studio Blade 2 - Animatronick hlava upra ovldan servomotorky.
Studio Blade 2 - Vnitek animatronick hlavy upra. Uml ke se pilep na pohybliv sti simulujc svaly.
Studio The Stand - S.Johnson, S.King a J.Landis bhem naten filmu Svdectv.
Studio The Stand - Johnson a nkolik gumovch tl pouitch ve filmu.
Studio The Stand - Prce na masce dmona.
Vdeo:

Pemna modertorky v dmona" .

Vce informac o Steve Johnsonovi najdete zde:
Bonus k dvd Blade 2.
Bonus k dvd Virus.


Zpt na hlavn stranu