Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Toby Lindala

Toby Lindala

Ten dm vypad pln nevinn a nijak se neli od ostatnch dom v klidn Vancouversk ulici. Kdy se odhodlte vejt dovnit a sejdete dol do sklepa,
narazte na mstnost kde se nachzej velmy znm zrdy, mutanti a mimozeman. Jsou to vtvory Tobyho Lindaly, kter nkolik let dsil divky Akt X
svmi potvorami i maskami. Lindalovo podzem krlovstv vypad pln stejn jako dlna Hepcata Helma v Podvodu (Akta X 2/20), jsou tam police pln knih,
asopis, znich erp, masek a model. A stejn jako Hepcat m i Lindala ve svm sklep umstnou piavici, rozseknutou na dv plky, slouc jako deko-
race, visc nad schoditm.
"Dlal jsem takov vci u jako dt," vyprv Lindala o sv posedlosti maskama. "Zaal sem dsit lidi latexem a umlou krv u kdy mi bylo deset". Lin-
dala vyrstal v severnm Ontriu, kde chitil jen 3 televizn stanice a etl TV guide. "Nastavil jsem si budk na dv hodiny v noci, abych se mohl podvat
na star filmy spolenosti Universal. Vidl jsem Glenna Strange jako Frankensteina, Abbotta a Costellu a tak podobn. Masky tch starch mistr byly asn."
Mezi Lindalovy nejoblbenj non filmy patily i Hammerovy horrory, mezi sv vzory ad Dicka Smithe, Johna Camberse, Ricka Bakera
, absolvoval i Smithv
kurz maskrstv.
KAktm X
uvedla Tobyho umleck maskrka Fern Levin hned na potku prvn seny a jeho kolem bylo dlat drobn maskrsk prce. Lindalv
prvn kol byl v ertu s Jersey (Akta X 1/04), kde na zda div eny umstil pchitku, kter drela ipku s uspvacm prostedkem. Prvn dl kde skuten mohl
ukzat co um byl Led (1/07). Podle scne ml pichistat erva, kter leze pod k psa a dvou lid. "To byl opravdu problm", k Lindala. "Byl jsem mla-
d a prv jsem zanal a pesto mi tu prci dali. Reisr David Nutter byl unesen tm, s m jsem piel. Vdy jsem se snail o to, aby ve vypadalo co
nejrealistitj. Proto jsem to udlal tak, e je dokonce vidt i stn toho co se pohybuje pod k. Nejprve jsem udlal odlitek zadn sti krku herc,
kter dokonale pasoval na vrsky a kon zhyby. Pod touto umlou k jsem vytvoil esovit tunlek, ve kterm byl kblk a vlkno s navleenmi korlky o
dlce asi 2,5cm. Pomoc vlkna bylo mon s korlky pohybovat a natahovat je, tm kablkem se zase smrovaly. V ppade psa jsme to udlali tak, e jsme
na plastovou konvici na mlko nalepili kus koeiny a natoili pouze detail". Lindala vytahuje pslunou konvici a pedvd jak se pohybuje pomysln erv
a ikdy je koeina ji dost star, je to pod skvl efekt. "Neviuili jsme tenhle trik v serilu natolik, jak jsem pvodn zamlel". Dodv Lindala.
Lindala ml na serilu tolik prce e musel zaloit svou vlastn spolenost pojmenovanou Lindala makeup effects Inc. (Dnez vlastn spolenost Schminken
studio.) Spolupracovala snm ada maskr vetn Billa Terezakise, Douga Morrowova Roberta Moona, Brada proctora, Adama Betha a Charlieho Granta.
Spolen pipravily ty nejpozoruhodnj zbry Akt X, jako kdy Cecilu Livelymu vzplane ruka plamenem v Ohni (1/11), mlo ruku v Mlad v srdci (1/15),
nebo tryskajc spry v Ohnivkovi (2/10).
Kdy Scullyov pronikne do tajn laboratoe a obv tam mimozemsk plod v tekutm dusku je to tak Lindalova prce. Zkladn informace o jeho vytvoen
erpal v lkask knihovn, kde si peetl nco o anatomii plodu. Potom vytvoil celkem ti modely plodu. "Chtli jsme aby byl dost velk, aby divk mohl
rozpoznat nkter detaily a aby bylo jasn e jde o zrodek. Jeden odel byl hladk a glazurovan, aby bylo mon udlat si pedstavu o mimozemskm plodu.
Druh model se podobal Kazooovi, kouzelnmu mimozemanovi z Flinstoun. Tet model vypadal skuten jako embryo. Protoe lo o mimozemana,
nebylo poteba se nijak zvl᚝ zabvat jeho anatomi. Chrisovi se to moc lbilo.
Nejvt Lindalovou prac bylo vytvoen kostmu pijavice v Hostiteli (2/02). Lindala spolu se svmi kolegy ten kostm vytvoil za deset dn, piem pra-
covali asto a dlouho do noci. Cel vroba tohoto obleku zaala tm, e se udlal odlitek celho tla Darina Morgana, kter hrl pijavici. "Dlali jsme
nkolik odlitk", vzpomn Lindala. "Cel tlo jsme rozdlili na sti, po kolena, k loktm pod bradu a znich jsme potom sloili celou formu. Zvl᚝ jsme
odlvali ruce, nejprve kvli form do plastovch band a potom do Algintu kvli detailm. Chtli jsme aby vypadaly zmutovan a aby mli ti prsty.
Tak jsme zjednoduily nohy, zadn st mla vypadat jako delfn ploutev, protoe stvoen ilo pedci ve stoce. A potom jsme pipravili masku hlavy,
rovn z nkolika dl, navrhli jsme sta a oi. Vsledkem byl Polyuretanov oblek, ve kterm se Morgan ctil extrm nepohodln.
Poetn skupinka malch edch mimozeman vznikla v Duannu Barrym (2/05) opakovanmi zbry dt ve vku est a deset let. "Hlavy mimozeman
(vyroben z latexov pny) vznikly na zklad odlitku jedn z dvek (dky bohu e jen jedn). Jen si to zkuste dlat odlitek osmiletmu dtti. Ne jsme
j to sundali vbec se j to nelbylo". Oi vytvoil Lindalv spolenk Adam Behr z Lexanu tvarovanho za tepla, co je nco jako plexisklo. Aby doshl
kulovitho tvaru, pouil mek jako formu. Odlitky byly potom inkoustem obarveny na tmavo. Zbytek kostmu sestval z nylonov kombynzy a rukavic. Lin-
dala jen prothl do urit dlky prsty rukavic. "Byl to pkn kus prce, pipravit formy na ty mal prstky a hotov odlitky potom nalepit na rukavice".
Mimozeman v Duannu Barrym se skrvali v ostrm svtle stejn tak jak tomu bv i s ostatnmi vtvory Tobyho Lindaly, kter jsou nakonec v serilu vidt
jen na krtko a nejasn. Ale i pesto Lindala k, "Tu prci miluju."
Podstatu celho maskrstv vid v tom, e umon rozvjet cel pbh. "Ve spoust seril se klade draz na zvltn efekty a dl se z toho senzace.
Tebae ty triky jsou dobe udlan, nejsou podstatou onoho pbhu, lidi pedci uchvacuje samotn pbh. A neexistuje dvod aby se triky tomuto pbhu
nadazovaly. Jsem rd e se ve scifi obvuj, ale kdy pipravm dokonal trik a scna nebude stt zanic, co potom? Jsem hrd nato, e pracuju na Aktech X.
Ikdy tam nen jasn vidt to co jsem vyrobil, ale budi. Nekodilo by sice vce pozornosti", smje se, "ale dlm prci kterou mm rd".

Pvodn lnek vyel v asopise X magazn v lnku Masky a zrdy v Aktech X.
Filmografie : Make up efekty
Xtro II: The Second Encounter (1990) The Wonder Cabinet (1999) Dreamcatcher (2003)
Time Runner (1993) Masters of Horror and Suspense (1999) "The Twilight Zone" (2 episodes, 2002-2003)
Beyond Betrayal (1994) Strange World (1999) The Butterfly Effect (2004)
The NeverEnding Story III (1994) Lake Placid (1999) The Chronicles of Riddick (2004)
Man with a Gun (1995/I) "Andromeda" (2000) Elektra (2005)
"Poltergeist: The Legacy" (1996) "Dark Angel" (2000) The Fog (2005)
"Millennium" (1996) 3000 Miles to Graceland (2001) Final Destination 3
"Sleepwalkers" (1997) D-Tox (2002) Black Christmas (2006)
"The X Files" (48 episodes, 1994-1997)( The Santa Clause 2 (2002)Fotogalerie- Make up. Klikni na obrzek pro zvten

Studio Studio - Toby Lindala ve svm studiu.
Studio Studio - Toby Lindala ve svm studiu.
Studio Akta X - Toby Lindala l herce pro epizodu erstv kosti.
Studio Akta X - Prce na masce mimozemana.
Studio Akta X - Toby Lindala a znm maska pijavice.
Studio Akta X - Maska pijavice v cel "krse".
Studio Akta X - Modelovn hlinn hlavy.
Studio Akta X - Model mimozemskho plodu.
Studio Toby Lindala - Pi prci na filmu White chicks.
Studio Toby Lindala - Nkolik masek vytvoench ve Schminken studiu T. Lindaly.Zpt na hlavn stranu